Thật may mắn vì chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, nơi mà giáo viên và sinh viên có thể kết nối với nhau một cách rất dẽ dàng, dù chúng ta ở bất cứ đâu trên