Quay phim bằng flycam là một hình thức thu hình nhận được nhiều sự  chú ý của giới trẻ hiện nay bơi tính hữu ích cũng như sự hiệu quả thể hiện thông qua những thước hình được ghi lại …