Month: June 2016

9 kỹ năng quay phim căn bản

 

  1. Cân bằng trắng:

Trước khi thực hiện cân bằng trắng, bạn  cần tìm hiểu các yếu tố như:

  • Vị trí bề mặt trắng: Nguồn sáng của bối cảnh đến từ đâu? Đó là ánh sáng tự nhiên hay ánh
0 comment