Với những người quay phim chuyên nghiệp thì bố cục và cỡ cảnh trong quay phim đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, quay phim Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bạn 2 yếu tố